2011. június 15., szerda

Fehéren feketén

ha hozzá térdepelsz
föléd magasodik
túlnőve fentről
számára
pondróvá válsz alant

ha kitárod szíved
hol szerelmed
magvai nyílnak
tiszta lélekkel
bontják virágukat
- a hamis kertész
tőből kiszakítja
hogy fájjon
- a gyökérből új
ne sarjadhasson

hinni
csak magadban
bízni
csak erényedben
tudsz

a Fény benned van
az igazság
mindennek kezdete
gyújts meg
hogy lángoljon
égjen

a hiányok betöltődnek
a görbe utak
egyenessé válnak

gonosz akarat
nem győzhet
őszinte hit felett

gúny
és kacaj martaléka
nem lehet
ki
halálból visszatért
- új élettel áldott

egy világ
óvja
gyámolítja

hisz dicsővé az válik
ki magát nem dicséri
győzelmeit
nem festi az égre
nem harcol
mert lényével győz

örök maradandót alkot
mert hibáival
veszít
jóval
rosszal
békén jár az úton

mert
a neve

Ember